Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ар Ен Консултинг“ ЕООД, наречено по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и физическото или юридическото лице, използващо уебсайта www.monkeynatural.com, наричани по-долу за краткост „Потребител“, от друга.

A. „Ар Ен Консултинг“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205571033 и адрес в област Благоевград, с. „Изгрев“, ул. „Братя Гошеви“ № 19, с имейл адрес office@monkeynatural.com телефон +359877178575.
B. Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Ар Ен Консултинг“ ЕООД и общите условия за ползване на Сайта и извършването на продажби чрез Сайта, които уреждат отношенията между „Ар Ен Консултинг“ ЕООД и Потребителя по повод извършването на поръчки на Продукти чрез Сайта, доставянето на Продукти до Потребителя и неговото заплащане в полза на Търговеца.
C. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на Договор за продажба между Потребителя и Търговеца.

D. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъде обвързан от посочените в тях уговорки по повод използването на Сайта, извършването на поръчки на Продукти чрез Сайта, доставянето на Продукти до Потребителя и неговото заплащане в полза на Търговеца.

 1. ДЕФИНИЦИИ
  1.1. За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл, доколкото от контекста нямат друго значение:
  1.1.1. Сайт – www.monkeynatural.com.
  1.1.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което чрез Сайта прави поръчки за Продукти, предлагани от Търговеца чрез Сайта.
  1.1.3. Общи условия – настоящите Общи условия, които включват правила за поръчка и доставка на Продукти, условия за упражняване на правото на отказ от Договора за продажба, гаранции и рекламации и други уговорки.
  1.1.4. Продукти – различните разфасовки на торбички с бамбукови въглища Monkey Natural M™, които се предлагат за продажба от Търговеца чрез Сайта.
  1.1.5. Договор за продажба – Договор, сключен между Потребителя и Търговеца, чрез приемането на Общите условия от Потребителя, по силата на който Търговецът прехвърля собствеността и доставя Продуктите в полза на Потребителя, срещу което Потребителят заплаща Цена за Продуктите в полза на Търговеца.

1.1.6. Цена – Посочената на Сайта парична стойност за закупуването на Продуктите.

 1. ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ
  2.1. Чрез Сайта Потребителят има възможност да сключи Договор за продажба на Продукти.
  2.2. Като необходимо условие за сключване на Договора за продажба Потребителят трябва да направи поръчка на Продукти чрез Сайта. За тази цел Потребителят използва интерфейса на Сайта, като посочва вида и количеството на Продукти, който желае да закупи.
  2.3. Веднъж направена поръчката ще бъде обработена от Търговеца, в резултат на което Търговецът ще изпрати до Потребителя потвърждение за направената поръчка. Търговецът има правото да откаже поръчката при липса на наличност на избраните от Потребителя вид и количество на Продуктите.
  2.4. Договорът за продажба на Продуктите ще се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
  2.5. За да бъде направена доставката на Продуктите, Потребителят е длъжен да предостави точни и верни данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на Цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на Сайта.
  2.6. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, в случаите, когато:
  2.6.1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2.6.2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  2.6.3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
 2. ЦЕНА
  3.1. Цената за Продукта е тази, посочена на Сайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
  3.2. Търговецът има право да променя Цената на Продуктите по всяко време и без предизвестие, като такива промени няма да засягат вече потвърдените поръчки.
  3.3. Търговецът може да предоставя отстъпки за Продуктите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 3. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

4.1. Доставянето на поръчаните Продукти се осъществява чрез куриерска услуга от трето лице.
4.2. Доставянето се извършва до адрес на Потребителя на територията на Република България, освен ако в Сайта не е посочено друго.
4.3. Разходите за доставянето се покриват от Потребителя според по-долу описаната таблица. Търговецът запазва правото си да доставя определени Продукти под посочената сума за своя сметка, като това се посочва изрично в Сайта.

4.3.1 Определяне на такса доставка

СтранаПоръчки до 50 лв.Поръчки над 50 лв. Срокове за доставка
България До 3 работни дни
До Офис на Еконт4.99 лв.Безплатна доставка 
До Адрес5.99 лв.Безплатна доставка
 Поръчки до 30 EURПоръчки от 30 до 60 EURПоръчки над 60 EUR
Гърция5.00 EUR2.50 EURБезплатна доставкаДо 3 работни дни
Хърватия7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 7 работни дни
Румъния7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 4 работни дни
Словакия7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 5 работни дни
Австрия7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 5 работни дни
Унгария7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 5 работни дни
Словения7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 5 работни дни
Полша7.50 EUR3.75 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Германия10.00 EUR5.00 EURБезплатна доставкаДо 6 работни дни
Чехия10.00 EUR5.00 EURБезплатна доставкаДо 5 работни дни
Испания10.00 EUR5.00 EURБезплатна доставкаДо 9 работни дни
Франция12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Португалия12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 10 работни дни
Италия12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Нидерландия12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Белия12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 7 работни дни
Люксембург12.00 EUR6.00 EURБезплатна доставкаДо 7 работни дни
 Поръчки до 50 EURПоръчки от 50 до 100 EURПоръчки над 100 EUR 
Литва20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Швеция20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Латвия20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Естония20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Кипър20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 6 работни дни
Дания20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Финландия20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни
Норвегия20.00 EUR10.00 EURБезплатна доставкаДо 8 работни дни

4.4. Преди изпращане на поръчаните Продукти Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставянето.
4.5. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
4.6. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът има право да удължи срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
4.7. Търговецът обработва поръчките в срок от 5 работни дни от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.
4.8. Поръчаните Продукти се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при използване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.
4.9. Потребителят е длъжен да прегледа Продуктите в момента на доставката им и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
4.10. Търговецът има право да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Сайта без друго известие.
4.11. Потребителят може да заплати Цената на поръчаните Продукти, като използва по свой избор една от изброените на Сайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
4.11.1. Наложен платеж;
4.11.2. С кредитна или дебитна карта.
4.12. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните Продукти заедно с цената за доставка на куриера при получаването на Продуктите.

4.13. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
4.14. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна.

 • доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА
  5.1. Потребителят, който отговаря на условията на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на Продуктите от Потребителя или от трето лице.
  5.2. За да упражни правото си по т. 5.1., Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира Продуктите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
  5.3. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез Сайта формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление или да се свъже с Търговеца на имейл office@monkeynatural.com изисквайки да му бъде изпратен такъв формуляр. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
  5.4. Потребителят е длъжен да върне Продуктите за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
  5.5. При връщане Продуктите трябва да са в оригиналната им опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
  5.6. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато не бъде представено доказателство, че Продуктите са изпратени обратно в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  5.7. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на Продуктите без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от Договора от продажба.
  5.8. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

5.9. Потребителите, които не отговарят на условията по Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, нямат правата по раздел 5.

 1. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
  6.1. Потребителят, който отговаря на условията по Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, има право на рекламация за всяко несъответствие на Продукта с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с Договора за продажба.
  6.2. Всяко несъответствие на Продукта с Договора за продажба, което се прояви след доставката на Продуктите, се смята, че е съществувало при доставянето им, освен ако се докаже, че такова несъответствие не е било налице към момента на доставянето на Продуктите, както и в случай че липсата на съответствие се дължи на естеството на Продуктите, или на неправилното им използване от Потребителя.или на неправилното им използване от Потребителя.
  6.3. Потребителят не може да оспори съответствието на Продуктите с Договора за продажба, когато:
  6.3.1. При сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
  6.3.2. Несъответствието се дължи на материали, предоставени от Потребителя;
  6.3.3. Несъответствието е причинено от неправомерни действия на Потребителя, вкл. от неправилно използване на Продукта от Потребителя.
  6.4. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на Продуктите с други, които съответстват на договореното или за отбив от Цената за Продуктите.
  6.5. Рекламацията се подава писмено, като при предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон, имейл адрес за контакт.
  6.6. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
  6.6.1. Касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането на Продуктите;;
  6.6.2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Продуктите с договореното;
  6.6.3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6.7. Рекламацията на Продуктите може да се предяви до две години от доставката на Продуктите, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.
6.8. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията, под който е вписана в регистъра за рекламациите, вида на Продуктите и подпис на лицето, приело рекламацията.
6.9. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
6.10. Търговецът при основателна рекламация привежда Продуктите в съответствие с Договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
6.11. Ако Продуктите не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на Цената на Продуктите.
6.12. Привеждането на Продуктите в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на Продуктите или за материали и труд, свързани с ремонта им, и не понася значителни неудобства.
6.13. При несъответствие на Продуктите с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
6.13.1. Разваляне на Договора за продажба и възстановяване на заплатената от него сума.
6.13.2. Намаляване на цената.
6.14. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на Продуктите, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на Продуктите с нови.
6.15. Потребителят не може да претендира разваляне на Договора за продажба, ако несъответствието на Продуктите с Договора за продажба е незначително.
6.16. Потребителите, които не отговарят на условията по Закона за защита на потребителите, нямат правата по раздел 6. Те могат да възразят по общия ред, ако Продуктите имат недостатъци.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила съгласно българското законодателство и принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
7.2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
  8.1. Търговецът има право по свое усмотрение без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят нарушава Общите условия или българското законодателство.
  8.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на Сайта.
  8.3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали Договор за продажба при условията на действащото българско законодателство.
 2. ФОРМА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
  9.1. Писмената форма за приемане на Общите условия и сключване на Договора за продажба се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. Страните изрично се съгласяват, че подобно приемане ще се счита за електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) № 910/2014. С подписването на Общите условия Потребителят се съгласява, че подписът му ще бъде равностоен на саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  9.2. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от уговорките в Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия Договор за продажба или на други негови части. Недействителната уговорка ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  10.1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

10.2. Когато Потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, той има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението за изменение на Общите условия.
10.3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в Общите условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
  11.1. За всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
bg_BG
Продуктът е добавен!
Продуктът вече е добавен към списък с желания

Количка

close