Обработка на лични данни

Обработка на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни в качеството му на администратор на лични данни е „Ар Ен Консултинг“ ЕООД, ЕИК 205571033 (наричано по-долу за краткост „Администратор“).

Настоящото Уведомление за обработване на лични данни се отнася до обработването на личните Ви данни в качеството Ви на потребител на интернет сайта www.monkeynatural.com („Сайта/ът“). Уведомлението очертава основните правила, съгласно които обработваме и съхраняваме Вашите лични данни.

Какви лични данни обработваме?

 При използването на Сайта Вие бихте могли да направите поръчка за покупка на продукт. Също така, бихте могли да се регистрирате като потребител на Сайта.  При използването на Сайта и при регистрирането като потребител на Сайта, както и за да бъдат обработени Вашите поръчки, Вие трябва да предоставите определена информация, част от която представлява лични данни.  Тази информация се обработва от Администратора, като съдържащите се в нея Ваши лични данни могат да включват:

  • три имена;
  • имейл адрес;
  • телефонен номер;
  • адрес за доставка на продукта, продаван от Дружеството чрез Сайта;
  • информация за банкови карти в случай на плащане чрез банкова карта.

Освен това Вие бихте могли да се регистрирате на Сайта чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Администратора. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Поръчката на нашите продукти се осъществява чрез Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични ще бъдат обработвани за следните цели, а именно:

  • създаване на профил в www.monkeynatural.com;
  • поръчване на продукти и доставката им до посочен от вас адрес за доставка
  • плащания за поръчани продукти чрез посочена от Вас банкова карта

Споделяме ли Вашите лични данни с някого?

Дружеството може да сподели Вашите лични данни на своите служители с цел осъществяване на посочените по-горе цели. С цел запазване на поверителността на Вашите лични данни Дружеството е предприело необходимите организационни и технически мерки, които гарантират сигурността на данните.

Дружеството може предаде Вашите данни на трето лице, което предоставя услуги по уеб хостинг.

Дружеството може да сподели Вашите лични данни и на трети лица, отговарящи за складиране, пакетиране и изпращане на закупените продукти, както и до спедиторски и/или куриерски дружества, които физически ще доставят поръчаните от Вас продукти.

Какво е правното основание за обработването на данните Ви?

Обработването на Вашите лични данни се основава на сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на нашите продукти, предлагани чрез Сайта, по който Вие сте страна.

За какъв период ще запазим данните Ви?

Дружеството съхранява Вашите лични данни, събрани чрез интернет Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

По-специално данните в договорите сключени чрез Сайта се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Дружеството да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

Прехвърляне на лични данни

Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

Тези данни могат да се съхраняват на сървъри, разположени извън Вашата местна юрисдикция.

Прехвърляне на данните Ви в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се извършва единствено при приложени адекватни мерки за защита на данните съгласно Регламент (ЕС) 679/2016.

 

Какви са Вашите права?

Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да поискате да изтрием данните Ви, да коригираме всякакви неточности в данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да възразите срещу обработката на данните Ви, както и да упражните правото си на преносимост на данните.

Можете да упражните всички права и като се свържете с нас чрез имейл на office@monkeynatural.com  или ни пишете на адреса на управление на Дружеството, на вниманието на управител(и). Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Имате право да подадете жалба във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, до Комисията за защита на личните данни. Информация за това може да намерите на следния интернет сайт https://www.cpdp.bg/.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме високо ниво на защита по отношение на Вашите лични данни, включително мерки за сигурност, предотвратяващи достъпа или използването на личните Ви данни по неразрешен начин, както и случайната им загуба. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лица, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Лицата, обработващи информацията Ви, имат задължение за поверителност и осъществяват обработването само въз основа на предварително одобрен процес.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

Промени в Уведомлението за поверителност

Ние имаме право да променяме настоящото Уведомление за поверителност по всяко време. Вие ще бъдете уведомявани за такива промени чрез електронно съобщение на посочения от Вас имейл адрес.


 office@monkeynatural.com

 

bg_BG
Продуктът е добавен!
Продуктът вече е добавен към списък с желания

Количка

close