Правила – томбола

Правила на Томболата

Официални правила за провеждане и участие в промоционална игра „Месец на спорта“

 

Раздел 1. Организатор на играта

Организатор на промоцията е:

Ар Ен Консултинг ЕООД

С. Изгрев, ул. Братя Гошеви 19

Благоевград 2711

ЕИК 205571033

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.monkeynatural.com/mesec-na-sporta

 

Раздел 2. Участници

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на „Ар Ен Консултинг“ ЕООД, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 3. Продължителност на играта

Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 01.10.2022 г. до 15.11.2022 г.

Раздел 4. Механизъм и награди

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в томболата трябва да направят поръчка на сайта на организатора – www.monkeynatural.com.

Записването за томболата става автоматично чрез номера на поръчката. Номерът на поръчката представлява уникален за всяка поръчка номер, който се генерира автоматично от системата и се изпраща по имейл на клиента при успешно завършване на поръчката.

Всяка поръчка отговаря на едно регистрирано участие и може да спечели 1 награда. Всеки участник може да участва в томболата неограничен брой пъти, чрез неограничен брой поръчки, отговарящи на условията от раздел 4. Всеки участник може да спечели максимум 1 награда, независимо от броя участия в томболата.

Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип с помощта на софтуер на трета страна. Печелившите номера на поръчки ще бъдат публикувани на страницата на Monkey Natural – www.monkeynatural.com. Всеки от печелившите ще получи съобщение на имейл адреса, с който се е направил печелившата поръчка. Наградите, които ще бъдат раздавани, са:

  • 1 бр. спортен сак Адидас

При прояви на злоупотреба, манипулиране или фабрикуване на данни от страна на участник, организаторът има правото да елиминира всички регистрации на съответния участник.

Раздел 5. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни след получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават само участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посоченият адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Раздел 6. Отсъствие на паричен еквивалент

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

Раздел 7. Лични данни

Организаторът на промоцията и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и поемат задължението, съгласно „Закона за защита на личните данни“, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията.

С финализирането на поръчка, отговаряща на условията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Личните данни на участниците ще се запазят в системата съгласно политиката ни за лични данни – https://monkeynatural.com/notice-for-handling-personal-data/.

Всеки участник, който не желае да участва в промоцията, е необходимо да се свърже с представител на Monkey Natural чрез имейлът – office@monkeynatural или чрез чат опцията на сайта www.monkeynatural.com.

Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди изтеглянето на печелившите, се изключва от томболата.

С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора във връзка с оповестяване на резултатите от Промоцията и раздаването на наградите, като не се дължи заплащане от негова страна.

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Ар Ен Консултинг“ ЕООД или нейните подизпълнители доброволно личните си данни (име, телефон, e-mail, адрес), за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1 от Официалните правила.

Раздел 8. Публичност

Участниците се съгласяват Организатора или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и имейл по време на Промоцията и в период 90 календарни дни след края ѝ.

Официални правила за провеждане и участие в промоционална игра „Monkey Natural става на 1г.“

Раздел 1. Организатор на играта

Организатор на промоцията е:

Ар Ен Консултинг ЕООД

С. Изгрев, ул. Братя Гошеви 19

Благоевград 2711

ЕИК 205571033

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.monkeynatural.com/pravila-tombola

Раздел 2. Участници

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на „Ар Ен Консултинг“ EOOD, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 3. Продължителност на играта

Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 25.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

Раздел 4. Механизъм и награди

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в промоцията трябва да закупят някой от Деароматизаторите (Обезмирисили) Monkey Natural (след отстъпки) от сайта на организатора – www.monkeynatural.com.

Записването за томболата става автоматично чрез номера на поръчката. Номерът на поръчката представлява уникален за всяка поръчка номер, който се генерира автоматично от системата и се изпраща по имейл на клиента при успешно завършване на поръчката.

Всяка поръчка отговаря на едно регистрирано участие и може да спечели 1 награда. Всеки участник може да участва в томболата неограничен брой пъти, чрез неограничен брой поръчки, отговарящи на условията от раздел 4. Всеки участник може да спечели максимум 1 награда, независимо от броя участия в томболата.

Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип с помощта на софтуер на трета страна. Печелившите номера на поръчки ще бъдат публикувани на страницата на Monkey Natural – www.monkeynatural.com. Всеки от печлившите ще получи съобщение на имейл адреса, с който се е направил печелившата поръчка. Наградите, които ще бъдат раздавани, са:

  • 5 победителя ще спечелят по 1 бр. Прах за пране на листове Океански Бриз/Неароматизирани.
  • 3 броя Бамбукова четка за зъби със сменяеми глави
  • 1 брой Коркова Химикалка с 1 резервен пълнител Style
  • 5 човека ще спечелят ПРАХ ЗА ПРАНЕ ЗА ГОДИНА

*За определянето на количеството за прах за пране за година, приемаме средна честота на пускане на пералня от веднъж на всеки два календарни дни. Калкулацията показва 180 пранета/година.

При прояви на злоупотреба, манипулиране или фабрикуване на данни от страна на участник, организаторът има правото да елиминира всички регистрации на съответния участник.

Раздел 5. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни след получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават само участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посоченият адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Раздел 6. Отсъствие на паричен еквивалент

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

Раздел 7. Лични данни

Организаторът на промоцията и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и поемат задължението, съгласно „Закона за защита на личните данни“, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията.

С финализирането на поръчка, отговаряща на условията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Личните данни на участниците ще се запазят в системата съгласно политиката ни за лични данни – https://monkeynatural.com/notice-for-handling-personal-data/.

Всеки участник, който не желае да участва в промоцията, е необходимо да се свърже с представител на Monkey Natural чрез имейлът – office@monkeynatural или чрез чат опцията на сайта www.monkeynatural.com.

Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди изтеглянето на печелившите, се изключва от томболата.

С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора във връзка с оповестяване на резултатите от Промоцията и раздаването на наградите, като не се дължи заплащане от негова страна.

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Ар Ен Консултинг“ ЕООД или нейните подизпълнители доброволно личните си данни (име, телефон, e-mail, адрес), за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1 от Официалните правила.

Раздел 8. Публичност

Участниците се съгласяват Организатора или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и имейл по време на Промоцията и в период 90 календарни дни след края ѝ.

en_GB
Продуктът е добавен!
Продуктът вече е добавен към списък с желания

Shopping cart

close